Skip to content

Lees die tekse voordat jy begin brei en probeer dit onthou terwyl jy met God gesels as jy brei.
Ons tel riffies, nie rye nie. Geen harde ogies of neusies mag opgewerk word nie.
Maak seker dat dit ‘n vriendelike beertjie is en nie ‘n kwaai beer nie.
Verander die kleur altyd met die regterkant van die breiwerk na jou toe.
Kop is koussteek.
Die res van die beertjie word net regs (plain) gebrei.
Die agterkop kan ook net regs gebrei word.
Stop redelik styf, veral die nek en kop.
Gebruik duddeldraad om nek mee in te trek en enkel vir ore en snoet.
Gebruik 4 draad swart wol om die gesiggie mee te borduur.
Fatsoeneer die gesiggie en lyfie deur ‘n breinaald deur breiwerk tot in stopsel te druk en dan te skuif tot waar nodig.
Wanneer bidbriefies gefotostateer word, maak dubbeld seker dat die voor- en agterkante korrespondeer en die briefie sig-sag gevou kan word.